Hakemus

Täytä ainakin kaikki tarvittavat kentät *!
ASUNTOHAKEMUS *
 
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Siviilisääty
 
AVIO/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT(täytetään vain jos puoliso muuttaa haettavaan asuntoon)
Asuu hakijan kanssa
 
MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT(tarvittaessa käytettävä liitettä)
Raskaustodistus
 
HAETTAVA HUONEISTO
Huoneistotyyppi *
 
ASUNNON TARVE(alla olevat kohdat täytetään tarpeen mukaan)
ASUNNOTTOMUUS
 
MUUTTOVELVOITE NYKYISESTÄ ASUNNOSTA (päätökset liitteeksi)
 
TULOT JA VARALLISUUSKirjoita kenttiin kohtiin tulo- tai menotieto. Jos teillä on useampia samaan kohtaan tulevia summia, kirjoita yhteissumma ja yksilöi tiedot lisätietoja kohtaan tai erillisellä selvityksellä.
 
HAKIJA
 
AVIO/AVOPUOLISO
 
MUUT
 
 
Vakuuttaminen *
Kirjoita tämä numero (spamsuojaus)77400
 

HAKEMUKSEN LIITTEET

(toimitettava ennen vuokrasopimuksen tekemistä, poikkeukset määrittelee asukasvalitsija)

 • Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta
 • Verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta (verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta, kiinteistöjen osalta kiinteistöverolippu)
 • Todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk)
 • Raskaustodistus
 • Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta
 • Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
 • Luotonantajan todistus veloista
 • Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa (kopio passista)
 • Muita liitteitä, mitä

Huom!

 • Pääomatuloja ovat pääomaverotukseen kuuluvat tulot kuten esim. vuokratulot, osaketulot, verolliset korkotulot ja ne ilmenevät veroselvityksestä.
 • Hakemukseen on liitettävä rakennustarkastajan tai vastaavan antama arvio omakotitalon tai muun asuinkiinteistön käyvästä arvosta taikka isännöitsijän laatima tai muu luotettava arvio osakehuoneiston käyvästä arvosta sekä velanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista. Jos luovutus on jo tapahtunut, hakemukseen on liitettävä jäljennös kauppakirjasta tai muu selvitys, josta käy ilmi luovutushinta.
 • Jos osakehuoneistoja tai kiinteistöjä on tai on ollut useampia, ne on eriteltävä liitteessä. Yhteisomistuksesta on annettava erillinen selvitys, josta käyvät ilmi omistajien nimet ja osuuksien suuruudet.
 • Mikäli haluat perustella asunnontarvettasi muilla seikoilla, liitä hakemuksesi tueksi erillinen liite (esim. lääkärinlausunto tai lasten huollosta/tapaamisoikeudesta tehty sopimus).
 • Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.
 • Asuntohakemus on voimassa 3 kuukautta, jonka jälkeen hakemus on uusittava.
 • Ennen vuokrasopimuksen solmimista vuokralaisen on toimitettava kahden kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus.

Vapaat asunnot

     


Tällä hetkellä ei ole vapaita asuntoja.

Yhteystiedot

TTY Asunnot Oy 
Inkiläntie 7 • 70340 KUOPIO 
050 3727 630,  040 8401 784 • info@ttyasunnot.fi
Y-tunnus 2207760-7


Powered by CMSimple_XH | Design by Graafinen suunnittelija Anssi Toivanen | Kirjaudu sisään